Kasvatusperiaatteitani

Kasvatusperiaatteitani

Tavoitteenani on kasvattaa hyväluonteisia, terveitä ja ominaisuuksiltaan rodunomaisia havannankoiria rakastaviin koteihin. Käytän jalostuksessa hyväluonteisia ja terveeksi todettuja koiria, jotka ovat mielellään vähintään erittäin hyvällä näyttelyissä palkittuja.

Yhdistelmiä suunnitellessani perehdyn molempien osapuolten sukutauluihin, jotta välttäisin pahimmat riskit tunnettujen ja tutkittujen sairauksien suhteen. Jokaisen havannankoiran sukutaulussa on erilaisia sairausriskejä - jos kasvattaja väittää muuta, sukupuussa olevat koirat ovat hänelle vieraita tai hän ei ole saanut selvitettyä koirien lähisukulaisten terveydentilaa. Pohjaan jalostusvalintani aina ensisijassa koirien rakenteen, terveyden, luonteen ja suvun tuntemukseen. Turkin väritystä en aseta edellytykseksi.

Kasvatan havannankoiria sivutoimisesti ja pienimuotoisesti, joten pentueita meiltä tulee normaalisti harvakseltaan. Pidän kotona asuvien koirien määrän rajallisena, jotta voin käyttää koirani päivittäin itse lenkillä ja antaa jokaiselle omalle koiralleni riittävästi huomiota ja aikaa. Kotisivuiltamme löydät tietoa jalostuskäytössä olleista koirista sekä aiemmista Madrina's-kasvateista.

Ensimmäiset elinviikkonsa kasvattamani pennut viettävät makuuhuoneessa, sängyn vieressä. Kun pentujen silmät ja korvat ovat auenneet ja ne liikkuvat sujuvammin omin avuin, pennut muuttavat suurempiin tiloihin, arkielämän keskelle. Pennut tottuvat meillä erilaisiin ääniin, käsittelyyn, ihmisiin ja muihin koiriin ja kasvaessaan pennut pennut pääsevät myös ulkoilemaan.

Keskustelen mielelläni puhelimessa pennusta kiinnostuneen kanssa ja kerron pennun maksimihinnan sekä muut asiat pääpiirteittäin jo tässä yhteydessä. Pentuja voi käydä katsomassa ensimmäisen kerran niiden ollessa noin 3-4 viikon ikäisiä, ja ennen pennun luovutusta myös haluan tavata koko perheen.

Luovutan pennut 8-10 viikon iässä, eläinlääkärin tarkastamina, rekisteröityinä ja mikrosirutettuina. Eläinlääkärin tarkastuksen jälkeen myös yksittäisten pentujen myyntihinta varmistuu. Kerron parhaani mukaan pennun sukutaustassa esiintyvistä koirista, rodun terveydestä ja nykytilasta, rotumääritelmästä ja rodun taustasta. Kauppasopimuksen teen Kennelliiton valmiille kauppasopimuspohjalle. Pennun mukaan annan hoito-ohjeen, varsin kattavan pentupaketin ja kasvattajan tuen koiran koko elämän varrelle. Sähköisiä viestimiä en juuri käytä, mutta puhelintuki on varma. Otan kasvattejani hoitoon myös luovutuksen jälkeen, jos se on ajan puolesta mahdollista. Erityisen miellellään otan hoitoon niitä kasvatteja ja koiria, joita olen mahdollisesti käyttämässä jalostukseen jossain vaiheessa.

Koiran hankkimisen pitää olla koko perheen yhteinen, huolella harkittu päätös. Luovutan kasvattini mieluusti elämäntyyliltään aktiivisiin perheisiin sekä perheisiin, joissa on ennestään koira. Haluan perheen muistavan meitä lemmikkikoiransa kuulumisilla ja valokuvilla koko koiran elinkaaren ajan - tämä on kriteerinä minulle niin tärkeä, että en edes halua vastaanottaa pentutiedusteluja perheiltä, joiden ajatuksena ei ole jatkaa yhteydenpitoa koiransa kasvattajaan!

Ennen pennun ottamista varmista, että sinulla on riittävästi aikaa ja motivaatiota sosiaalistaa pentua luovutusiän jälkeen. Kasvavan pennun luonteeseen vaikuttaa hyvin paljon se, miten pentua kasvatat luovutusiän jälkeen - saako se tutustua riittävän monipuolisesti uusiin asioihin, tilanteisiin, paikkoihin, vieraisiin ihmisiin ja erilaisiin eläimiin. Uusiin asioihin tutustuttamisesta on lisäksi tehtävä pennulle miellyttävää, jotta pennun välttämiskäytös ei vie voittoa luontaisesta uteliaisuudesta eikä se ala pelätä uusia asioita. Kasvattamalla pentua siten, että se saa runsaasti sosiaalistumismahdollisuuksia, varmistat sen, että pentu liikkuu aikuistuttuaan uusissakin paikoissa kuin kala vedessä.

Pentua kyselevien soisin pohtivan ennakolta myös havannankoiran turkinhoitoa. Vaikka aikuisen havannankoiran turkki on pitkäkarvaiseksi roduksi suhteellisen helppohoitoinen, turkin hoitaminen vaatii huomiota erityisesti karvanvaihtoiässä, joka alkaa koiran tullessa murrosikään. Annan mieluusti kasvatinomistajilleni vinkkejä ja opastusta turkinhoidossa. 

Kasvattajana toivon, että kasvattejani kävisi myös näyttelyssä ja autan mielelläni näyttelykäyttöön liittyvissä kysymyksissä. Näyttely sujuu parhaiten, kun koira totutetaan pennusta pitäen käsittelyyn ja sosiaalistetaan hyvin. Näyttelytuomareilta rodun harrastaja saa ulkopuolisen arvion koiran rodunomaisuudesta. Suuremman painoarvon annan kuitenkin terveystarkastuksille, joita toivon kasvattieni omistajien koiriltaan ottavan. Polvi- ja silmätarkastuksia voidaan teettää koiralle sen aikuistuttua. Ne eivät edellytä koiran nukuttamista.

Koska en voi jättää jokaisen pentueen parhainta pentua kotiin kasvamaan, toiveissani on löytää myös yhteistyöhaluisia sijoitusperheitä. Sijoitussopimuksissa olen aina käyttänyt Kennelliiton sijoitussopimuskaavaketta. Kennelliiton sijoitussopimuksen lisäehtokaavakkeessa sovin erikseen käytännön järjestelyistä, jotka liittyvät jalostuskäyttöön, mm. koiran vakuuttamiseen, terveystarkastuksiin ja näyttelykäyttöön. Madrina's-pennun sijoitusvastaanottajan ei tarvitse olla siten esimerkiksi itse aktiivinen näyttelyissäkävijä. Jos sijoitus tuntuu sinusta mahdolliselta vaihtoehdolta tai olet kiinnostunut kuulemaan lisää Madrina's-pennuista, ole yhteyksissä, niin kerron sinulle mielelläni tarkemmin!

Päivi

Muutama sana sopimuskäytännöistäni

- Astutussopimukset. Astutussopimukset olen tehnyt Kennelliiton sopimuskaavakkeille. Sopimukseen olen yleensä toivonut kirjattavaksi, että astutusmaksun loppuosa suoritetaan, kun pennut ovat kahden kuukauden ikäisiä. Tähän mennessä mahdolliset varausmaksut pennuista on maksettu ja pentutarkastus sekä mikrosirutus on suoritettu. Sopimusmerkinnät ovat sopineet molemminpuolisesti hyvin.

- Kauppasopimukset. Olen tehnyt kauppasopimukset Kennelliiton sopimuskaavakkeille. Pentujen myyntihinnan olen laskenut siten, että se kattaisi terveystarkastuksiin, jalostuskäyttöön ja pentueen hoitoon liittyneet kulut. Myyntihintaa olen useimmiten alentanut siitä syystä, että ostaja on luvannut käyttää koiran terveystarkastuksissa sen aikuistuttua. Terveyssyistä olen tähän mennessä joutunut alentamaan myyntihintaa harvemmin, lähinnä silloin, kun pennulla on ollut hyvin selvä purentavirhe luovutushetkellä. Useimpien pentueiden kanssa olen jäänyt tappiolle, koska pentuekoot ovat olleet pienet, valmisteluihin ja toteutuneeseen jalostuskäyttöön on liittynyt isoja kulueriä ja olen lisäksi sijoittanut useita kasvattejani.

- Sijoitussopimukset. Luovuttajana sijoitussopimuksessa olen ollut kymmenisen kertaa. Sijoitussopimukseni olen tehnyt Kennelliiton sijoitussopimuskaavakkeelle ja Kennelliiton sijoitussopimuksen lisäehtokaavakkeella olen sopinut erikseen käytännön järjestelyistä, jotka liittyvät jalostuskäyttöön, mm. koiran vakuuttamiseen, terveystarkastuksiin ja näyttelykäyttöön. Nartuista tekemistäni sijoitussopimuksista neljä on tähän mennessä toteutunut ja myös purkautunut yhden pentueen jälkeen. Muutamia sijoitussopimuksia olen purkanut tai ollut purkamassa ilman että olen koskaan käyttänyt koiraa jalostukseen. Syynä näissä on ollut pari kertaa se, että en pitänyt koiraa sopivana jalostuskoirana ja pari kertaa se, että minulla ei joko ollut sopivaa puolisoa koiralle tai olen muuten valinnut käyttää jalostukseen jotain muuta koiraa ko. koiran sijasta. Lisäksi olen ollut itse kaksi kertaa sijoituskoiran vastaanottajana, joten tunnen sijoituskäytännön ja siihen liittyviä käytännön haasteita hyvin myös vastaanottajan näkökulmasta.

- Muut sopimukset. Kennelliitto on laatinut sopimuspohjan jalostusoikeuden väliaikaista luovuttamista varten. Osapuolten on kuitenkin sovittava vapaamuotoisesti keskenään, mikäli tarkoitus on, että vastaanottaja hyvittää jollain tavalla jalostusoikeuden väliaikaisen luovuttamisen luovuttajalle, koska tähän ei ole Kennelliitolla sopimuskaavaketta. Tietyillä ehdoilla (sopimusvapaus, sopimuksia koskevat lait, Kennelliiton kasvattajasitoumus, Koiranomistajan perusohje) osapuolilla on mahdollista laatia vapaamuotoinen sopimus myös esimerkiksi koiran käytön ja omistajuuden jakamisesta useamman henkilön kesken. Yhteisomistussopimuksessa osapuolet sopivat keskenään, miten koiran omistajuus jaetaan, mihin osuuksien jako perustuu, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia osapuolilla on, ja miten koirasta saatavat tulot ja koirasta aiheutuvat menot tasataan osapuolten kesken.

Päivi