Tietoa rodusta

Rotumääritelmä

Rotumääritelmä on kasvattajan ohjenuora, joka kertoo millainen rodun luonteen ja terveen rakenteen kuuluisi olla. Tutustu myös Havannalaiset ry:n havainnolliseen, kuvitettuun rotumääritelmän tulkintaan täällä.

Jalostuksen tavoiteohjelma

JTO:ssa on tietoa rodun historiasta, havannankoirien terveydestä ja populaation tilanteesta erityisesti täällä Suomessa. JTO:ssa kuvaillaan myös sitä, miten jalostuksen mittapuut ovat täyttyneet viime vuosina ja millä tavalla jalostustyötä tulisi edistää lähitulevaisuudessa. JTO:ssa on runsaasti taulukoita ja liitteitä, joista selviää mm. kuinka monta pentua on Suomen käytetyimmillä havannankoirilla, kuinka monta pentuetta tuotteliaimmilta kasvattajilta on tullut ja kuinka jalostuskoirien terveystarkastusten ottamisesta on huolehdittu.

Olen laatinut havannankoirien ensimmäisen, virallisen jalostuksen tavoiteohjelman Havannalaiset ry:n tuella syksystä 2006 alkaen.

Jalostustietokanta

Jalostustietokannasta löydät runsaasti ajantasaista tietoa havannankoirista. Tietokantaan päivittyvät mm. koirien rekisteröinnit, viralliset terveystutkimustulokset, näyttely- ja koetapahtumat sekä kennelnimet. Voit tarkastella tietokannasta yksittäisten koirien tietoja, yksittäisen kasvattajan tietoja tai esimerkiksi koko rodun jalostustilastoja valitsemallasi aikavälillä. 

Aloittaessasi valitse ensin FCI:n roturyhmäksi 9 ja roduksi havannankoira.

.

Tietoa patellaluksaatiosta

Havannankoirilla patellaluksaatio kuuluu PEVISA-ohjelmaan (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma), jonka mukaisesti jalostukseen ei saa käyttää koiraa, jonka polvitulos on astetta 2 tai huonompi ja asteen 1 polvituloksen saanut koira voidaan yhdistää vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.

Patellaluksaatio tarkoittaa polvinivelen löysyyttä ja polvilumpion sijoiltaan menoa. Patellaluksaatiota esiintyy suhteellisen runsaasti kääpiöroduilla ja sellaisilla suuremmilla roduilla, joilla on suora takajalka. Pienikokoisilla roduilla polvilumpio luksoituu yleensä sisäänpäin (mediaalisesti). Polvilumpio (patella) on jänneluu, joka sijaitsee nelipäisen reisilihaksen jänteen sisällä. Nelipäinen reisilihas toimii polvinivelen ojentajana. Lumpion takapinta ja reisiluun alaosan telaura niveltyvät toisiaan vasten nivelpinnoilla, joiden muoto on yhteensopiva. Lumpio kääntää polven ojentajalihasten voiman suuntaa ja toimii vipuvartena kun em. lihakset ojentavat polven. Lihaskalvo ja lumpion sivusiteet pitävät lumpion paikoillaan sivusuunnassa. Polvilumpion rakennetta säätelevät useat eri geenit, joiden esilletuloa myös ympäristö muokkaa. Patellaluksaatio on siten yleensä perinnöllistä, mutta sen tarkkaa periytymistapaa ei tunneta.

Eläinlääkäri tutkii polvet tunnustelemalla. 1-asteen luksaatiot ovat tavallisesti oireettomia eivätkä kaipaa hoitoa. 2- ja 3- asteen luksaatioissa koiralla havaitaan tavallisesti selviä liikkumisvaikeuksia. Ravatessaan koira koukistaa hetkittäin raajaansa sen sijaan että tukeutuisi sillä maahan (polvilumpio on luiskahtanut pois paikoiltaan), ja jatkaa sitten normaalia ravia (polvilumpio on palautunut paikoilleen). 4-asteen luksaatiossa polvilumpio on pysyvästi pois paikoiltaan.

Jos koiralla todetaan patellaluksaatio, kyse on useimmiten siitä, että patella menee ajoittain pois paikoiltaan. Tällöin koira jättää ajoittain takajalan askeleen väliin tai kulkee ajoittain toinen takajalka ilmassa. Oireena voi olla myös haluttomuus tai kyvyttömyys hypätä tai kulkea alamäkeä. Molemminpuolisessa, vaikea-asteisessa lumpion sijoiltaanmenossa osa potilaista liikkuu vaivalloisesti molemmat polvet koukussa. Patellaluksaation oireet voivat kuitenkin vaihdella huomattavasti eikä patellaluksaation vaikeusaste korreloi oireiden vakavuuteen. Oireet pahenevat yleensä siinä vaiheessa, kun lumpion sijoiltaanmenon vuoksi lumpion rusto alkaa kulua puhki.

Patellaluksaatio sisäsivulle päin (mediaalinen) altistaa myös eturistisiteen katkeamiselle. Polven eturistisiteen pettäessä ontuma pahenee huomattavasti. Leikkaushoitoa suositellaan hyvissä ajoin, koska polvilumpion sijoiltaanmeno altistaa lumpion nivelruston vaurioille, nivelrikolle, ja eturistisiteen repeämälle. Patellaluksaatio voi myös pahentua eikä nuorena saatu tulos välttämättä ole lopullinen. Jos koiralla on todettu tai epäillään patellaluksaatiota, on tärkeää, ettei koiraa päästetä lihomaan ja että sillä pidetään riittävä lihaskunto.

Patellaluksaatiolausunnon saanut koira kykenee toimimaan alkuperäisessä tehtävässään seurakoirana, mutta suurin osa harrastusmahdollisuuksista on poissuljettuja. Lievien patellaluksaation muotojen hoidoksi riittää yleensä lepo ja kipulääkitys. Jos tämä ei auta, patellaluksaatiota voidaan hoitaa kirurgisesti. Leikkausmenetelmiä on useita. Vaikeimman asteen luksaatioissa hoito voi vaatia useita leikkauksia ja ennuste voi olla huono.

Oheisessa taulukossa tietoa patellaluksaation luokittelusta asteisiin 1-4Lähteet: Kennelliitto ja Eläinlääkäriasema Evidensia 2016

.

Lisää tietoa tälle sivulle suunnitteilla. Toteutetaan, kun aika antaa myöten :)

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna